Nová pravidla pro konání akcí na pražských náplavkách

Hořejší nábřeží
Rašínovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží
Masarykovo nábřeží
Nábřeží Ludvíka Svobody

15.02.2019 12:00 - 31.10.2019 12:00

Pražské náplavky vstupují do nové sezóny s celou řadou změn. Nová Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách ZDE

Dne 15. 2. 2019 vešla v účinnost Nová Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách. 

Nová Pravidla jsou výsledkem diskuse mezi obyvateli okolí náplavek, několika místními spolky, provozovateli akcí na náplavkách a zástupci MČ Praha 2 a MČ Praha 5. Pravidla například zavádějí tiché režimy od neděle do úterý, stanovují konkrétní pozice pro provozování hudby nebo zpřesňují pravidla pro počet velkých akcí během sezóny. Snažíme se tak zvýšit kvalitu života obyvatel v okolí náplavek strukturováním týdenního programu, kdy se tímto zaručují alespoň tři skutečně tiché večery týdně.

Nastavení nových Pravidel je postaveno tak, aby podporovalo akce s celopražským dopadem, programy zaměřené na rodinu a na tradice, historii s edukativním či celospolečensky prospěšným zaměřením, akce spojené s farmářskými trhy a jim příbuznými aktivitami a autentické akce, ať už s tradičním nebo inovativním obsahem, který ale vždy převažuje nad komerčním zájmem.

Doposud se pořadatelé akcí a provozovatelé lodí a kobek řídili uzavřenou smlouvou a Provozním řádem přístavu Praha – JIH. Nová Pravidla toto doplňují a rozšiřují s ohledem na počet akcí a zájem pořadatelů o realizaci akcí na náplavkách. Pravidla především nastavují transparentní kritéria pro výběr velkých akcí. Stanovují jejich limit tak, aby se konala maximálně jedna velká akce měsíčně mezi dubnem a zářím. U menších akcí stanovují především tiché dny a také definují pozice pro podia a busking s ohledem na obytné domy na nábřežích. Kromě omezení však také mluví o tom, že lze náplavky využít ke komunitním akcím bez složité administrativy.

Kompletní znění nových Pravidel je veřejnosti k dispozici zde na stránce Pronájem náplavek nebo na www.tcp-as.cz.