Pravidla krátkodobého stání

Hořejší nábřeží
Rašínovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží

24.01.2020 08:00 - 31.12.2020 22:00

Pravidla krátkodobého stání v neveřejném přístavu Praha-jih na Rašínově nábřeží a v přístavišti Hořejší nábřeží

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., která provádí správu neveřejných přístavů a přístavišť ve vlastnictví Hlavního města Praha s  ohledem na časté dotazy týkající se možnosti krátkodobého stání malých plavidel v neveřejném přístavu Praha – JIH na Rašínově nábřeží, neveřejném přístavu Praha STŘED na Dvořákově nábřeží a v lokalitě přístaviště na Hořejším nábřeží zveřejňuje podmínky, které vyplývají z provozních řádů neveřejných přístavů a přístaviště.

Vůdce malého plavidla, který hodlá využít k přistání břehové hrany Rašínova nábřeží a nemá s hlavním městem Prahou uzavřenu dlouhodobou smlouvu, musí kontaktovat s předstihem a před vlastním přistáním „provozovatele neveřejného přístavu – Správce“ na telefonním čísle 724 505 660 nebo 734 757 463, a to hovorem nebo formou sms zprávy.

Poté obdrží zpětný dotaz na typ a délku plavidla, účel a dobu využití břehové hrany.

Následně je informován o možnosti využití břehové hrany, o přesné pozici (definováno polohou plavidel nebo číslem pacholat) a času opuštění určené pozice na břehové hraně.

Do okamžiku obdržení informací k využití břehové hrany není vydán souhlas „provozovatele neveřejného přístavu – Správce“ k přistání plavidla.

Ke krátkodobému stání dle výše uvedených pokynů lze využít:

-        Rašínovo nábřeží - nad železničním mostem (pachole dle situace)

-        Rašínovo nábřeží - v okolí limnigrafu (pachole dle situace)

-        Rašínovo nábřeží - u Jiráskova mostu – pouze výstup a nástup

-        Hořejší nábřeží – v úseku mezi botelem Admirál a Palackého mostem

-        Dvořákovo nábřeží – v prostoru před botelem Albatros

Uvedená možnost krátkodobého stání (cca 2 hodiny) pro nekomerční účely není zpoplatněna.