Sdělení k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření viru COVID-19

10.03.2020 17:53 - 31.03.2020 17:53

Zákaz konání akcí na náplavkách s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

V návaznosti na Mimořádné opatření vlády České republiky z 10. 3. 2020, které zakazuje „s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření,“ i správce náplavek, TRADE CENTRE PRAHA, a.s. respektuje tento zákaz.

Proto adekvátně k opatření vlády TRADE CENTRE PRAHA zakazuje konání akcí na náplavkách s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob do odvolání tohoto opatření vládou ČR.