Enter the Void w/ Muyassar Kurdi (US)

14.9.
20.00 - 22.00
Rašínovo nábřeží

Popis události

Muyassar Kurdi (US) je interdisciplinární umělec usazený v New Yorském Brooklynu. Její práce zahrnuje zvukovou, rozšířenou vokální techniku, performance, pohyb, fotografii a film. Značně procestovala USA, ale také Evropu, včetně Nizozemska, Dánska, Itálie, Francie, Švýcarska, Německa, Rakouska a Velké Británie. Všestranný improvizátor, Muyassar složila hudbu pro zpěv, harmonium, klavír, lyru, autoharfu a theremin. V současné době soustřeďuje pozornost na propojení po domácku vyrobených elektronických nástrojů a sochařství do jejích vokálních a tanečních představení, které vyvolává u posluchačů spoustu emocí, a to za pomocí zlověstného hluku, rituálního zpěvu a meditativního pohybu. Muyassar studovala zpěv a tanec u legendární zpěvačky, tanečnice a umělkyně Meredith Monk prostřednictvím nadace The House Foundation, také se věnovala studiu japonské taneční tradice Butoh u Tadashi Endo, ředitelem Butoh Center MAMU a mexického mistra Diego Pi ñon a mezi dalšími v Chicagu, NYC, Berlíně a ve Vídni. V současné době studuje s členem fakulty Juilliarda Janis Brenner, členem Meredith Monk Vocal Ensemble. Kurdi získala umělecký pobyt v Berlíně u Liebig12 za měsíc únor 2017, kde natáčela nové skladby k sérii MACHINE // BODY, která měla premiéru v Chicagu a NYC se zaměřením na propojení zvuku, pohybu a celkové performance. muyassarkurdi.com/ muyassarkurdi.bandcamp.com/ Muyassar Kurdi is a Brooklyn-based interdisciplinary artist. Her work encompasses sound, extended vocal technique, performance art, movement, photography, and film. She has toured extensively in the U.S. and throughout Europe, including the Netherlands, Denmark, Italy, France, Switzerland, Germany, Austria, and the UK in both England and Scotland. A versatile improviser, Muyassar has composed and performed music for voice, harmonium, piano, lyre, autoharp, and theremin in both solo and collaborative environments. She currently focuses her attention to interweaving homemade electronic instruments and sculpture into her vocal and dance performances, stirring a plethora of emotions from her audience members through the vicious noise, ritualistic chants, and meditative movements. Kurdi studied voice and dance with legendary vocalist, dancer and recording artist Meredith Monk via The House Foundation, as well as learning the Japanese dance tradition of Butoh with Tadashi Endo, director of the Butoh Center MAMU and with Mexican master of the form, Diego Pi ñon, among others throughout Chicago, NYC, Berlin, and Vienna. She currently studies with Juilliard faculty member Janis Brenner, also a member of the Meredith Monk Vocal Ensemble. Kurdi received an artist-residency in Berlin at Liebig12 for the month of February 2017 performing new works as well as curating her series MACHINE//BODY which has premiered in Chicago and NYC with a focus on connecting sound, movement, and performance.

Pořadatel

(A)VOID Floating Gallery

0 lidí má o událost zájem
0 lidí se zúčastní
Událost na Facebooku

Podobné události