František Skála: VULPES GOTT u Lodi Tajemství

14.9. - 27.9.
18.00 - 18.00
Rašínovo nábřeží

Popis události

Instalace sochy Františka Skály VULPES GOTT bude k vidění na pontonu u Lodi Tajemství 14. - 27. září 2022.

Socha pak odplouvá 27. září do Drážďan, kde bude instalována v rámci „České sezóny" na veřejném prostranství a stane se předznamenáním podzimní výstavy současného českého umění „Všechnu moc imaginaci!" v Lipsiusbau na labské promenádě.

VULPES GOTT alias chudáček boží
Pomník bezejmenných hrdinů. Posledních z posledních.
Monument odstrkovaných.
Kříženec nečistých ras a ohrožených druhů.
Nikdy nic nedobyl, neosvobodil, nesjednotil ani nerozdělil.
Ničím výrazným na sebe neupozornil, ani se nezviditelnil.
Nikomu neublížil.
Jen bojoval o holou existenci, budíce u jedněch soucit, u druhých opovržení.
Personifikace lidskosti inspirovaná dvěma grafikami Maxe Švabinského, kde přihlíží aktu snímání z kříže a Pietě.
Navazuje na pomník rozšlápnutého brouka, přejeté žáby a fenomén nepopulárního tlouštíka.

Pořadatel

Loď Tajemství

Podobné události

Dvořákovo nábřeží

Úterní PubQuiz

Hořejší nábřeží

The Cracked Coockies v Dílně

Dvořákovo nábřeží

Úterní PubQuiz

Hořejší nábřeží

Orchestrion

Dvořákovo nábřeží

Marta Jandová s kapelou

Dvořákovo nábřeží

Úterní PubQuiz

Dvořákovo nábřeží

Úterní PubQuiz

Dvořákovo nábřeží

Halloween párty na Kamina Boat