Nofuture / Nongkran Panmongkol, Lexa Peroutka

7.9. - 14.9.
17.30 - 23.00
Rašínovo nábřeží

Popis události

NOFUTURE / NONGKRAN PANMONGKOL, LEXA PEROUTKA

Gallery Laboratory http://www.galerijnilaborator.cz/


The scope of this cooperative work sees both artists are engaging with the symptoms of contemporary society. It is some sort of radical imagined landscape of our general/global world.

They investigate our modern social atmosphere, which is often uncontrollable. But to a certain extent this atmosphere can be predictable and susceptible to manipulation. Their work manifests ground/basic models and simplification. These are elementary – minimalist sculptural/multimedia installations where they test contemporary social and political situations.

Both artists have worked together for about one decade and are also involved in a curatorial program between Sweden and Czechia.

------------------------------------------------------------------------------------------


FUTURE / NONGKRAN PANMONGKOL, LEXA PEROUTKAGalerijní Laboratoř http://www.galerijnilaborator.cz/


Během této autorské spolupráce se oba umělci věnují problematice současné společnosti. Jo to druh radikální vizuality našeho všedního/globalizovaného světa.

Autoři dělají průzkum společenské atmosféry, která je běžně nekontrolovatelná. Společenskou atmosféru můžeme do jisté míry předpovídat nebo ji i manipulovat. Jejich tvorba směřuje k základním modelům a zjednodušením. Jsou jimi minimalistické sochařské/multimediální instalace, kde si ověřují současné společenské a politické situace.

Oba umělci již spolupracují deset let, součástí jejich spolupráce je i kurátorský program mezi Švédskem a Českem.

Pořadatel

AVOID Floating Gallery