Trochu mimo v Cargo Gallery

17.9.
19.30 - 21.30
Rašínovo nábřeží

Popis události

(Scroll down for English)

Trochu mimo je pásmo čtyř krátkých filmů od mladých českých tvůrců, které získaly dohromady 23 cen, 2 nominace a byly promítány na více než 80 světových filmových festivalech.

Každý film je úplně jiný, ale jedno téma je spojuje – hlavní hrdinové všech čtyř filmů jsou „tak trochu mimo“. Tvůrci se ve svých filmech zabývají tématy, jako je identita, touha někam patřit, psychická porucha, ale třeba i mezigenerační neshody mezi rodiči v důchodu a jejich dospělými dětmi. Tyto témata pak zobrazují optikou svérázných hlavních hrdinů, kteří nějakým způsobem, ať už záměrně nebo nevědomě, nezapadají do škatulek stanovených společností. Každý autor k tomuto tématu přistupuje naprosto originálně a diváky tak čeká velmi pestrá podívaná složená z žánrů jako je psychologický film, odlehčená komedie, ale i emocionální komorní drama.

V hlavních rolích uvidíte např.: Terezu Brodskou, Stanislava Zindulku, Petra Vaňka, Michala Čapku, Petru Bučkovou a Martina Siegela.

Po promítání následuje diskuze s tvůrci.
Vstupné 80 Kč.
Všechny filmy mají anglické titulky.

Filmy: 

Přistoupili? / Approaching (30 min)
režie Tereza Pospíšilová
Mladý romský chlapec Martin je na útěku z domova. Ve vlaku si přisedne k osamělému staříkovi Vojtěchovi a postupně, i přes jejich rozdílnost, nachází jeden v druhém spřízněnou duši. Martinův skutečný důvod útěku z domova je ale mnohem složitější, než by si Vojtěch dovedl představit...
FB: https://www.facebook.com/Pristoupili.film/
trailer: https://vimeo.com/260196078

Twofold (35 min)
režie Luděk Wellart
…Anton – Lola – Frank. Jedna, dva, jedna, dva, jedna? Vše vypadá reálně, ale co když není? Jedno ovlivňuje druhé. Jak rozeznáte realitu od snu a naopak? 
FB: https://www.facebook.com/Twofold-258926427580988/

Biobuddy (7,5 min)
režie Jan Chramosta
Muž vstoupí do baru a během okamžiku převrátí všem život naruby. 

Nehoda / The Collision(13 min)
režie Šimon Štefanides
Starý pan Tošovský svým autem porazí paní Pařízkovou. Jeho dcera Zuzana zuří vztekem a zabaví mu jeho klíčky od auta, aby mu zabránila v dalším řízení. Na jednu stranu sice problém vyřeší, ale na stranu druhou si znepřátelí svou matku Janu, která už dlouho plánuje jet na vzdálený hřbitov a provést tam jarní úklid. Po hádce se Jana rozhodne, že to takto rozhodně nenechá.
https://www.facebook.com/thecollisionfilm/
trailer: https://vimeo.com/217320237

/
ENGLISH:

Trochu mimo is a short film showcase directed by young Czech filmmakers. The 4 films won together 23 awards, have 2 nominations and were screened at more than 80 film festivals around the world.

Each film is unique, but one theme they have all in common - the protagonists are "a bit out of the box". The directors are concerned with topics like identity, desire to belong somewhere, psychological disorder, but also intergenerational problems between retired parents and their adult children. These topics are depicted from the point of view of the peculiar protagonists, who in some way, whether deliberately or unconsciously, do not fulfill the expectations of the society. Each director approaches this topic his/her own way, so the audience can expect colourful spectacle consisting of psychological film, light comedy, but also emotional drama.

Starring: Tereza Brodska, Stanislav Zindulka, Petra Vanka, Michal Capek, Peter Buckova and Martin Siegel.

Discussion with the directors will follow after the screening.
Tickets 80 CZK.
All films have English subtitles.

Films:

Přistoupili? / Approaching (30 min)
Director Tereza Pospíšilová
Teenage Roma boy Martin is on the run away from home. The only other passenger in the train compartment, is an old man - the last person from whom would Martin expect to find some understanding. Yet slowly they find soul mate in each other. 
But Martin’s reasons for leaving home are much more complicated, than the old man could ever imagine.
FB: https://www.facebook.com/Pristoupili.film/
trailer: https://vimeo.com/260196078

Twofold (35 min)
Director Luděk Wellart
Anton - Lola - Frank. One, two, one, two one? Everything seems real but what if it's not? One affects the other. How do you tell reality and dream apart and vice versa? 
FB: https://www.facebook.com/Twofold-258926427580988/

Biobuddy (7,5 min)
Director Jan Chramosta
Man walks into a bar and turns lives of everyone there around.

Nehoda / The Collision(13 min)
Director Šimon Štefanides
Old Mr. Tošovský has knocked down Mrs. Pařízková by a car. His daughter Zuzana is boiling with anger and stress as she is also a director of a local secondary school and has to face accusations now from parents of her pupils of not being capable of even taking care of her own father. So, she takes the car keys away from her father (Mr. Tošovský) to prevent him from driving. She solves the problem with her father, but unfortunately creates a new one – her mother Jana has been planning a crucial trip to a local cemetery to do the spring-cleaning and for that, she needs a car..
https://www.facebook.com/thecollisionfilm/
trailer: https://vimeo.com/217320237

Pořadatel

Cargo Gallery

Podobné události