Busking na náplavkách

Interaktivní mapa

Co je busking

Busking je hudební, divadelní nebo artistická produkce provozovaná na veřejně přístupných místech spojená s cílem získat peněžní příspěvek od kolemjdoucích.

S cílem oživit, doplnit a představit nové a zajímavé umění v programu Pražských náplavek jsme na náplavkách vybrali 4 místa, na kterých je možné busking (pouliční umění) po schválení žádosti a po splnění všech podmínek vyhlášky zdarma provozovat.

Základní pravidla buskingu
Více informací najdete ve vyhlášce Hlavního města Prahy.

Stáhnout vyhlášku

Busking je povolen od 14:00 do 20:00

Na levém břehu je možné vystupovat pouze v lichých hodinách a na pravém v hodinách sudých.

Vystupující umělec může zabírat maximální plochu 1,5m2

Pokud vystupuje skupina umělců, maximální povolená plocha je 6m2.

Je zakázáno používat přidavná zesilovací zařízení

Je zakázáno používat hlasité hudební nástroje

Např. bicí nástroje nebo hlasité etnické nástroje.

Je zakázáno používat dechové nástroje vydávající vysoké tóny

Např. dudy, pikoly nebo hoboje.

Žesťové nástroje je povoleno používat pouze s dusítkem

Žádost o povolení k buskingu

(Nepovinný údaj)
(Nepovinný údaj)