Hořejší nábřeží

Historie

Charakter smíchovského nábřeží je dán historickým využitím celého Smíchova jako místa průmyslových areálů, kde od poloviny 18. století vznikaly různé manufaktury, např. chemické továrny, přádelny, továrna na mlýnské stroje, porcelánka a řada dalších podniků. Pro velké množství komínů dostal Smíchov přívlastek „pražský železářský.“ Od roku 1869 zde až dodnes působí smíchovský pivovar. Výstavba Hořejšího nábřeží s pobřežní komunikací probíhala v úseku mezi Jiráskovým a Palackého mostem po roce 1903. Navazující úsek se širokou náplavkou směrem k železničnímu mostu byl dokončen až ve dvacátých letech 20. století. Již předtím se na smíchovském pobřeží nacházely populární říční lázně a dřevěná divadelní aréna, zbořená v roce 1938. Náplavka sloužila také pískařům, kteří na pramicích těžili ze dna řeky písek a rozváželi jej po městě v povozech. Průmyslový ráz si Smíchov zachoval až do počátku 80. let 20. století.

Více informací Méně informací

Současnost

Hořejší nábřeží úzce souvisí s oblastí Smíchova, který v nedávné historii zásadně změnil svůj charakter. Z průmyslové části města se stala významná obchodní, ale především též dopravní křižovatka města, kdy nově vzniklé obchodní a administrativní centrum Anděl aktivovalo část nejbližšího území. Hořejší nábřeží je charakteristické svým nezaměnitelným výhledem na historickou dominantu Vyšehrad a unikátní Železniční most. Výrazným prvkem nábřeží je Botel Admirál, horní úroveň nábřeží tvoří městská zeleň společně s oploceným dětským hřištěm. Od ledna roku 2016 byla provedena úprava dopravního značení na Hořejším nábřeží, čímž vznikl zákaz parkování v tomto prostoru bez platného povolení. Hořejší nábřeží se tak bude moci stát prostorem pro konání společenských a kulturních akcí a být vyhledávaným místem pro širokou veřejnost. Tento záměr bude podpořen umístěním nového městského mobiliáře, jakými jsou židličky a stolečky.

Více informací Méně informací

Rozsah

Náš facebook

Hořejší nábřeží - Plánované události