Rašínovo nábřeží

Historie

Dnešní Rašínovo nábřeží s náplavkou vzniklo ve dvou etapách. První část od Palackého náměstí k Jiráskovu náměstí byla postavena v letech 1870-1878 souběžně s mostem Palackého. Druhá část od Palackého náměstí k vyšehradské skále byla dokončena v roce 1905 spolu s vyšehradským tunelem. Výstavbě nábřeží padlo za oběť starobylé Podskalí, svérázná osada pražských plavců a vorařů. Jejich každodenní život, svázaný s řekou Vltavou, připomíná jediná dochovaná stavba, bývalá podskalská celnice na Výtoni. Široká náplavka Rašínova nábřeží sloužila v úseku mezi Palackého a Jiráskovým mostem jako hlavní přístaviště Pražské paroplavební společnosti a výchozí bod populárních výletů do Štěchovic. Část náplavky mezi Palackého a železničním mostem původně sloužila ke kotvení a rozebírání vorů, plavených po řece do Prahy ze šumavských lesů. Poslední vory připluly do Prahy v roce 1947.

Více informací Méně informací

Současnost

Rašínovo nábřeží je v současné době nejatraktivnější, nejceněnější a společensky nejživější prostor břehů řeky v centrální části Prahy. Náplavka nábřeží je definována souvislým prostorem v úseku mezi výběžkem vyšehradské skály u Výtoně a Jiráskovým mostem u Žofína. Prostor nábřeží je součástí historické struktury Nového Města s přímou vazbou na důležitá veřejná prostranství v této lokalitě. Návštěvníkům se zde naskýtá překrásný výhled na panorama Hradčan, které je tak často vyhledáváno turisty. Na náplavce Rašínova nábřeží mohou návštěvníci dlouhodobě navštívit takové aktivity, jakými jsou loď (A)VOID společně s Café (A)VOID, Bajkazyl , Party Grill Boat, loď Tyrš nebo loď Tajemství, na níž můžete shlédnout divadelní představení. Pravidelně každou sobotu, kromě výjimečných situací, se v prostoru náplavky konají oblíbené Farmářské trhy.

Více informací Méně informací

Rozsah

Náš facebook

Rašínovo nábřeží - Plánované události