Zásady cookies

 1. Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s. (dále jen „TCP, a.s.“), sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, jakožto provozovatel webové stránky prazskenaplavky.cz (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@tcp-as.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 14 měsíců od jejich posledního využití.

 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
  • společnost Vivio agency s.r.o., IČ: 04975367, se sídlem Kladno, Ludvíka Kuby 785, PSČ 272 01
  • společnost Story TLRS s.r.o., IČ: 04160754, se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
 10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

  Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
  Analytická Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění Story TLRS, TCP a.s.
  Marketingové IDE Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli. 1 rok doubleclick.net
  Nutné CookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies 365 dní Story TLRS, TCP a.s.
  Nutné sid Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky 29 dní Story TLRS