Nábřeží Ludvíka Svobody

Historie

Petrské nábřeží, pojmenované dnes podle generála Ludvíka Svobody, bylo postaveno v letech 1910-1919 jako součást rozsáhlého projektu regulace Vltavy v okolí Petrské čtvrti. Ten zahrnoval kromě výstavby kamenného nábřeží s náplavkou také stavbu nového helmovského jezu, zdymadla a hydroelektrárny na Štvanici, která se jako jediná z někdejších pěti ostrovů zachovala. Plocha nábřeží byla za první republiky vymezena pro veřejný park a ministerské budovy. Později byla poškozena výstavbou Těšnovského tunelu.

Více informací Méně informací

Současnost

Dnes je nábřeží Ludvíka Svobody svým charakterem a funkčností velice blízké Dvořákovu nábřeží. Na horní úrovni nábřeží se nachází nejen budova Ministerstva dopravy, ale též vzrostlá platanová alej. Na hraně nábřeží Ludvíka Svobody je návštěvníkům k dispozici stezka pro pěší a cyklisty. Na prostor nábřeží Ludvíka Svobody dále navazuje městský park Lannova, který byl v nedávné době zrekonstruován. Park nabízí sportovní a oddychové plochy pro různé věkové kategorie dětí. Důležitým dopravním prvkem je ústí Těšnovského tunelu. Stálým bodem na panoramatu nábřeží Ludvíka Svobody je botel Albatros.

Více informací Méně informací

Rozsah

Náš facebook

Nábřeží Ludvíka Svobody - Plánované události

V nejbližší době nejsou pro toto nábřeží naplánovány žádné akce.