Dvořákovo nábřeží

Historie

Dvořákovo nábřeží, které jako jediné nese svůj nezměněný název od konce výstavby, bylo postaveno v letech 1900-1904. Jedná se o nejnižší pražské nábřeží, jehož výstavba se obešla bez výrazného navážení okolního terénu. Dříve v místech dnešního Dvořákova nábřeží bývaly lázně, ohrady s dřívím a zajišťovala se zde výroba sanytru (ledku). Součástí nábřeží bývala a stále je také limnigrafická stanice, která je umístěna naproti Anežskému klášteru. Sloužila k odčítání a zaznamenávání výšky hladiny Vltavy v čase. Secesní stavbička s měděnou kupolí je dále doplněna hodinami a větrnou korouhví. Obdobná stanice byla v roce 1907 postavena rovněž na Výtoni.

Více informací Méně informací

Současnost

Náplavka na Dvořákově nábřeží je dnes především využívaná jako přístaviště osobních lodí, které nabízejí vyhlídkové a linkové plavby převážně pro návštěvníky města. Tento úsek pražských nábřeží je charakteristický svým optickým propojením se svahem Letenských sadů na protějším nábřeží. Významnou dominantou horní hrany nábřeží je majestátní budova Ministerstva průmyslu a obchodu společně s Anežským klášterem, Nemocnicí na Františku, hotely President a InterContinental a budovou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z náplavky na Dvořákově nábřeží se nabízí cenný pohled na panorama Hradčan. Základní charakter dnešní náplavky Dvořákova nábřeží utvářejí kotvící a nástupní místa pro osobní lodní dopravu, která nabízí mnoho typů plaveb po Vltavě, a to jak pravidelných celoročních, tak sezónních. V této části Pražských náplavek můžete využít služeb lodí Prague Boats, Czech Boats, lodě Moravia a ostatních. Návštěvníci mají také možnost občerstvit se v kavárně umístěné v patě Čechova mostu.

Více informací Méně informací

Rozsah

Náš facebook

Dvořákovo nábřeží - Plánované události