Čapadlo HOLLAR

Historie

Řeka Vltava je neodlučitelnou součástí Prahy. Prvky, které dnes podobně jako dobudované nábřeží a náplavky vnímáme esteticky, nacházejí novou, převážně rekreační funkci a Čapadlo je toho přímým důkazem. Průchody nábřežních zdí k Vltavě, byly původně určeny k zachytávání (čapání) a rozebírání splavovaných vorů z řeky. Poslední vory do Prahy připluly v roce 1947.

Více informací Méně informací

Současnost

Původní tmavý a nepříliš přátelský kout Prahy dnes slouží jako místo, kde se protíná kulturní, umělecká a kulinářská scéna. Náplavka i průchod se staly okolí respektujícím místem sloužící nejen k odpočinku, ale i zábavě. Čapadlo tvoří střed celého prostoru, tedy jakousi otevřenou galerii zpestřenou výtvarnými instalacemi.

Více informací Méně informací

Tohle bylo Čapadlo Hollar za letošní sezónu! Prvek řeky, který původně sloužil pro zastávku vorů, má oživený přesah do současnosti a je nyní unikátním místem pro odpočinek a zábavu. Další informace ohledně Čapadla Hollar očekávajte brzy!