Fotografie na akcích v prostorech Pražských náplavek

  1. Účastí na akci pořádané společností udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce.

  2. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.

  3. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

  4. Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen (a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.