Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do administrativního účtu na webové stránce prazskenaplavky.cz

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s., sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala v rámci registrace do účtu Vaše osobní údaje:

  • Titul;
  • Jméno, příjmení kontaktní osoby;
  • Adresu;
  • Rok narození;
  • Identifikační číslo, jedná-li se o osobní údaj;
  • Telefonní číslo kontaktní osoby;
  • Emailovou adresu kontaktní osoby.

  Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a budou zpracovány za účelem registrace do uživatelského účtu a obdržení výhod – zejména možnosti vkládání událostí,…

 2. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení vašeho souhlasu, pokud nedojde z vaší strany k následnému prodloužení nebo ke zpracování na základě zákonného důvodu.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

  • Dodavatelská společnost Story TLRS s.r.o.
  • Poskytovatel serverhostingu vpsFree.cz z.s.
  • Poskytovatel webhostingu vpsFree.cz z.s.
  • Správce webu společnost Story TLRS s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování za účelem zveřejňování na sociálních sítích podléhají taktéž smluvním podmínkám jednotlivých sociálních sítí – zejména platformy Facebook, ...

 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání osobních údajů z databáze společnosti, pokud je takové odstranění možné a přiměřené a odstranění uživatelského účtu,.

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.