Sam Haven [aus], Citty [cz]

18.11.
20.00 - 22.00
Rašínovo nábřeží

Popis události

Sam Haven (AUS)

samhaven.bandcamp.com/
facebook.com/soundsofhaven/

vytváří trýznivé zvukové meditace, které hladce spojují okolní zvuky s mírně impozantními prvky klasické hudby. Vnitřnímu světu je dán život, který dosáhne hlubin našich vlastních nepokojů, sdílí empatii pro tmavá zákoutí, která leží uvnitř nás.


Citty (CZ)

facebook.com/cittymodular/
soundcloud.com/citty-official

je projekt Martina Vodečky, postavený na živém hraní z modulárního syntezátoru a ostatních syntezátorů. Projekt byl vytvořen k prozkoumání zvukových možností naší doby, ke zkoumání vlivu zdravé hypnózy na živé subjekty, k vytvoření dojmů neexistujících světů pomocí neslýchaných atmosfér a modulace zvuku. Rozmanitost zvuků, které Citty komponuje, vychází z atmosféry dark ambientu, drone music až po hypnotické techno, včetně nepřímých rytmů a vzorů v kombinaci s deformacemi zvuku.

-------

Sam Haven 

creates harrowing sonic meditations that seamlessly blend ambient soundscapes with gently imposing classical elements. The inner world is given a life that reaches the depths of our own personal turmoils, sharing empathy for the dark ecology that lays within us all.

Citty 

is live modular techno project founded by Martin Vodicka. The project created to explore the sound possibilities of our times, to examine the effect of sound hypnosis on living subjects, to create impressions of non-existent worlds by using unheard atmospheres and modulation of noise. The variety of sounds Citty composes goes from dark ambient atmospheres and drones to hypnotic techno including not straight rhythms and patterns combined with distortions.

Pořadatel

AVOID Floating Gallery

Podobné události