Tourette Boys [de], Črná Zem [cz] | psychedelic rock & drone

17.5.
20.00 - 23.00
Rašínovo nábřeží

Popis události

Sons of Future
uvádí

T O U R E T T E B O Y S / Dresden, DE
Č R N Á Z E M / Zábřeh n. M./Praha, CZ


Křižujíc blízké země v rámci jejich jarního turné se k nám po čase jako poslové dobrých to zpráv opět navrací kluci s Touretteovým syndromem tentokráte nám přinášející jejich čerstvě utepaný dlouhohrající počin jménem "ZORN", kterýžto nám představí ve formátu 70-ti minutové obživlé epopeje. Vysoké hráčské a kompoziční dovednosti této tříčlené smečky, jejich niterná zapálenost a absolutní oddanost a koncentrovanost k jejich souzvučnému dílu nám již nyní dávají tušit stav dočasně pozměněného vědomí z kterého se nám bude chtít procitat jen velmi velmi nelibě. Doufejme alespoň, že ono procitání nám všem bude trvati co nejdéle a odér snesených nebes zůstane přítomen ještě na dlouho poté. Protože brána obživlá jest, přispěchejme po svých každý.

Pro milovníky virtuozity a psychedelické nejen strunné instrumentace, avantgardy, hypno-scenérií s prvky volné improvizace.

17.05.2019 19:00 GMT+2
(A)void Floating Gallery
Rašínovo nábř., Výtoň, Praha 2 - Nové Město, tram 3, 7, 17, 52 Výtoň".: p s y c h e d e l i c r o c k f u s i o n : d r o n e : a v a n t g a r d e :."Zorn" record release tour

TOURETTE BOYS
Setalight Records, DE, Dresden
psychedelic rock & fusion
https://touretteboys.bandcamp.com/

There is no doubt that the oscillating solitude of the central sorbian steppe can be heard in the sounds of the Tourette Boys. Their music combines dusty and earthy truthfulness and breaths and celebrates the road and produces heat flickering images of the lone wolf’s fate. Musically, they are deep and bluesy and blessed with a nearly ecclesiastical singer on their continuous hunt for the psychedelic-mythical.

For this very special night Tourette Boys comming with their new album named "Zorn" and with 70 minutes lasting confession of unbound grounds reminding above-god symphony of ferial earhtly mummery.

ČRNÁ ZEM
Sons of Future, CZ, Zábřeh n. M./Praha
pandemonium drone
https://crnazem.bandcamp.com/

Zpověď síly okamžiku naší pomíjející, leč stále dokola se rodící přítomnosti vhozené do nelítostné výhně prázdnoty za účelem očisty a roztavení všech známých tkání naší vědomosti do abstrakční smysly i rozum překračující kraniosakrální entity.

program:

19:30 - 21:15 Črná Zem
20:30 - 22:00 Tourette Boys

├┬┴┤
└┬┼┘

kontakt: phutureunknown / a t / roughgrain / d o t / com
vizuální a lyrický projev Riot.Pixel aka Ætyr, Sons of Future/Phuture Unknown, MMXIX

Pořadatel

AVOID Floating Gallery