Výstava Česká, moravská a slezská řemesla

13.6. - 20.6.
00.00 - 23.59
Hořejší nábřeží

Popis události

Kde: Smíchovská náplavka, Kobka 17

Výstavu bude obsahově doplňovat kontejner Krásná práce na protilehlém Rašínově nábřeží.

Kdy: 13.-20.6.2021

 

O výstavě:

Kvalitní grafický design a lidové umění bylo kdysi spojení, z něhož vznikly skvosty sbírek československé plakátové tvorby. Současné tiskoviny k festivalům lidové kultury, k akcím regionálních paměťových institucí či k obyčejným jarmarkům vyvolávají otázku, jak moc se mohou během několika desetiletí změnit obecné estetické standardy. Fenomén profesionálně navrženého plakátu s řemeslnou, lidovou a folklorní tématikou se v posledních desetiletích vytratil, ačkoliv má v českých zemích hlubokou tradici. Je čas na tento odkaz navázat.

Grafické řešení souboru plakátů na téma zanikající česká řemesla iniciovala vedoucí ateliéru grafického designu na pražské vyšší odborné škole Scholastika Klára Hegerová. Ta zároveň stojí za projektem Krásná práce, který se věnuje péči o řemeslnou výrobu a představuje české, moravské a slezské lidové řemeslo v nových souvislostech. Vznikla kolekce, ve které studenti přistupují k jednotlivým řemeslným technikám s respektem, ale současně využívají odstupu a nadhledu moderního designéra ve vztahu k původní lidové tvorbě. Tu interpretují vlastním jazykem, odklání se od popisného zobrazování a svobodně komunikují s divákem pomocí citlivě vytvořených stylizací. Jejich plakáty jsou výtvarnou výpovědí o podstatě jednotlivých řemesel.
Entuziasmus, se kterým studenti přistoupili k tématu, byl výjimečný. Vyhledávali informace, lidové ornamenty ručně překreslovali nebo vyrývali, sami kontaktovali řemeslné mistry a konzultovali s nimi vybrané motivy. Ačkoliv o některých řemeslných technikách slyšeli poprvé, na konci semestru již používali termíny jako činovať, vahan či vrapení s naprostou samozřejmostí. I kdyby se podařilo zažehnout jiskru zájmu o zanikající česká řemesla jen u těchto 16ti mladých lidí, tak to jistě stálo za to.

 

Pořadatel

Kobka 17