Vernisáž // Tomáš Roček // Kde rostou divoké hyfy

27.6.
19.30 - 20.30
Hořejší nábřeží

Popis události

Do nově otevřené keramické dílny s kavárnou ŠLIKR studio zavítá multimediální umělec Tomáš Roček se svými snovými plátny a vezme vás na procházku tam, kde rostou divoké hyfy.

 

Na vernisáži proběhne zvuková performance od 19:30. Vstup volný.

 

KDE ROSTOU DIVOKÉ HYFY
Mokřady ubytovávající vodouše, tetřívky, rosnatky a bublinatky, červené i kostrbaté rašeliníky rychle mizí. Ráz krajiny se mění stejně jako procházky, které podnikám. Občas se přistihnu, že sedím na zápraží a představuji si, jak zatáčím okolo balvanu do kopce. Za olší, kde louka přechází v mokřinu, se nasvačím a celé odpoledne hledám rosnatky. Tyto smyšlené procházky jsou stále častější. Svět, do kterého se vydávám, se čím dál víc vzdaluje tomu, který znám, když koukám z okna. Mokřad se protíná s džunglí a na svahu mezi bodláky rostou divoké hyfy. Tyto smyšlené endemity jsou zachycené na plátně jako mikroorganizmy, které by mohly být i krajinami.

Tomáš Roček (*1988) je multimediálním umělcem, který pracuje především s videem a textem, ale vyjadřuje se i skrze další média jako jsou zvuk, malba, performance, objekt. Jedním z aspektů jeho umělecké praxe je recyklace a udržitelnost. Vychází mu básnický debut s název V Torontu prší (Malvern 2021), je zakladatel festivalu Trsy, který tematizuje udržitelná spojení mezi uměním a krajinou.

Pořadatel

ŠLIKR studio

Podobné události